توضیحات :

۱ – انتقادات و پیشنهادات خود را با بخش روابط عمومی در میان بگذارید
۲ -جهت سفارش درج آگهی/ تبلیغات در پایگاه خبری سینمابین با بخش تبلیغات تماس بگیرید
۳ -جهت ارسال خبر با بخش تحریریه پایگاه خبری سینمابین مکاتبه نمایید
۴ -اگر در نمایش وبسایت مشکلی مشاهده می کنید یا در ایمیل های وبسایت اختلالی ایجاد شد با بخش فنی و پشتیبانی مکاتبه کنید