آثار حجت باغانی، علی درفشون، فاطمه عزیزی همدانی، مهسا پستا، مریم نوقابی، راحله کافی، الناز کوهجانی، سیده کوثر سید محمدی، فاطمه جودی در نگارخانه سمرقند به نمایش در ‌می‌آید.

نمایشگاه «هزارتوی خیال» تا روز یکشنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸ ادامه دارد. ‌

هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید از ساعت ۱۰ تا ۲۴ به نگارخانه سمرقند واقع در شهر مشهد، بلوار کوثر، بین کوثر شمالی ۴ و ۶ ، پلاک ۲۲ مراجعه کنند.