نمایشگاه انفرادی نقاشی مرجان سبزواری‌زاده با عنوان «تجسم لحظه» تا روز سه‌شنبه ۵ شهریورماه ۱۳۹۸ ادامه دارد.

هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید از ساعت ۱۸ تا ۲۱ به نگارخانه آسمان واقع در شهر مشهد، بلوار وکیل‌آباد، حدفاصل هتل پارس و خیابان سرو، نبش وکیل‌آباد ۳۸ مراجعه کنند.