منتخب آثار نقاشی و طراحی نسیم اعتماد سرابی، بهاره انتظاری، فائزه ایمن، اکرم بهجت، اکرم پیله‌چیان، سعیده توسلی، آرزو خوسفی، زهرا دروگر، مهشید زحمتکش، فاطمه سلیمانی، صدیقه طوطی، منیره طیرانی، زهرا عاشوری، علی فلاح، راحله کریم‌بخش، سارا کهربائیان، محمدحسن مالدار، راحله محسنی نیا، معصومه مهدیزاده، فاطمه مهدیزاده صابر، مرسده هژبر السادات و عسل همتیان در نگارخانه فرزاد به نمایش درمی‌آید.

نمایشگاه «مستوری» تا روز چهارشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸ ادامه دارد.

هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید از نمایشگاه ساعت ۱۸ تا ۲۱ به نگارخانه فرزاد واقع در شهر مشهد، بلوار سجاد، سجاد ۲، گلریز ۲ ، پلاک ۱۰ مراجعه کنند.