این نمایشگاه انفرادی تا روز پنجشنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۸ ادامه دارد.

هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید از نمایشگاه ساعت ۱۸ تا ۲۰ به نگارخانه اشراق واقع در شهر مشهد، بلوار هاشمیه، حدفاصل هاشمیه ۲۰ و ۲۲، حوزه هنری مراجعه کنند.