آثار نقاشی خط محمدعلی فراستی، محسن توسلی و علیرضا بهدانی در نگارخانه رضوان به نمایش درمی‌آید.

نمایشگاه «کلک زرین» تا روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ ادامه دارد. ‌

هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید در نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۳ و در نوبت عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به نگارخانه رضوان واقع در شهر مشهد، بلوار کوهسنگی، کوهسنگی ۱۷، شماره ۱۶ مراجعه کنند.