نخستین نمایشگاه انفرادی هانیه برزگر با عنوان «شیب خط» تا روز پنجشنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۸ ادامه دارد. ‌
هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به نگارخانه سروش واقع در شهر مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین ۱، شماره ۷۱ مراجعه کنند.