همزمان با نمایشگاه انفرادی محمدرضا اکابریان، کارگاه آموزشی این هنرمند برای عموم به رایگان برپا می‌شود.

نمایشگاه «ترجمان» تا روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ ادامه دارد.

هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید از ساعت ۱۸ تا ۲۱ به نگارخانه عسل واقع در شهر مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین ۱۲، شماره ۲۸ مراجعه کنند.