نمایشگاه انفرادی سحر لواسانی با عنوان «نِگه‌ بان» تا روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ ادامه دارد.

هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید از نمایشگاه ساعت ۱۸ تا ۲۱ به نگارخانه روند واقع در شهر مشهد، بلوار خیام، بلوار ارشاد ، ارشاد ۶ ، خیابان هجرت ، شماره ۷۲ مراجعه کنند.

شایان ذکر است، نگارخانه روند روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه تعطیل است.