نخستین نمایشگاه آثار هنری هنرآموزان و معلمان هنر استان خراسان رضوی با عنوان «هنربانان» در نگارخانه چارسوق هنر، سالن‌های استاد ترمه‌چی و سلطانعلی مشهدی تا روز پنجشنبه ۳۰ خردادماه ۱۳۹۸ ادامه دارد.

هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید از این نمایشگاه ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۲۰ به نگارخانه چارسوق واقع در ضلع غربی بوستان کوهسنگی شهر مشهد مراجعه کنند.