یک دهه طراحی‌های محمدجعفر پاکروان در نمایشگاهی با عنوان «شغاد» به نمایش درمی‌آید. اکثر آثار این هنرمند ۷۰۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸ ادامه دارد. ‌

هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به نگارخانه رادین واقع در شهر مشهد، بلوار سجاد، حامد جنوبی ۱۲، شماره ۱۰۸ مراجعه کنند.