نمایشگاه انفرادی تکتم حدادفر با عنوان «قسمتی که آنجا جا مانده» تا روز چهارشنبه ۲۹ خردادماه ۱۳۹۸ ادامه دارد.

هنرمندان و هنردوستان می‌توانند جهت بازدید از نمایشگاه ساعت ۱۸ تا ۲۱ به نگارخانه فرزاد واقع در شهر مشهد، بلوار سجاد، سجاد ۲، گلریز ۲ ، پلاک ۱۰ مراجعه کنند.