به گزارش پایگاه خبری سینمابین به نقل از فارس، علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم های اکران شده توسط این دفتر گفت: فیلم سینمایی «سارا و آیدا» توانسته به فروش ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان برسد که مورد توجه مخاطب قرار گرفته است . فیلم سینمایی «رگ خواب» به فروش ۴ میلیاردو ۹۰۰ میلیون تومان فروش دست یافت. این فیلم هفته دهم نمایش را سپری کرده و در سینماهای کورش و مگامال سالن در اختیار دارد.

وی درباره فروش فیلم «تابستان داغ» گفت: فیلم در تهران به فروش ۹۰ میلیون تومان رسید و از روزهای آتی اکران فیلم در شهرستان ها انجام می شود. فیلم سینمایی «نهنگ عنبر سلکشن رویا» نیز به فروش ۲۱ میلیاردو ۸۰ میلیون تومان دست یافت.

غلامرضا فرجی مدیر دفتر پخش و بازاریابی حوزه هنری درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد » در تهران به فروش ۵۱۰ میلیون و در شهرستان به فروش ۳۰۰ میلیون تومان رسید که در کل فروش فیلم به ۸۰۰ میلیون تومان دست یافت. فیلم سینمایی «فصل نرگس» در تهران به فروش ۱۳۵ میلیون تومان و در شهرستان به فروش ۶۵ میلیون تومان رسید که در کل فروش فیلم به ۲۰۰ میلیون تومان دست یافته است.

حبیب اسماعیلی مدیرعامل دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فروش فیلم «اکسیدان» به رقم ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید و  فیلم «گذر موقت»  به فروش ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

براساس سیستم مکانیزه فیلم سینمایی «ساعت ۵ عصر» به فروش ۷ میلیارد و ۹۵۹ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان، فیلم  «پاتو کفش من نکن» ۹۵۸ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان،  فیلم سینمایی «زادبوم» به فروش ۳۰۷ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان،  فیلم «ماه در جنگل» به فروش ۲ میلیون و ۹۹۱ هزار تومان رسید.