سریال «زیر پای مادر» که نمونه حرام کردن پول بیت المال است با بودجه دولتی برای تلویزیون ساخته شد. سریال هایی ما قبل قرون وسطی همچون «پشت بام تهران» و «زیر پای مادر» که یک تهیه کننده نابلد تا کنون تهیه کرده است و یکی از یکی افتضاح تر!

تهیه کننده سریال «زیر پای مادر» برای اولین بار در تاریخ «سریال سازی اتوبوسی» را اختراع می کند. به نوعی ثابت می کند که بازیگران و عوامل سریال «پشت بام تهران» بیکار نمی شوند بلکه از سریالی به سریالی افتضاح تر جابجا می شوند!

بازیگران سریال «زیر پای مادر» به جز دو استثناء بازیگری «بهزاد فراهانی» و «علیرضا آرا» کاراکترهای تصنعی ایجاد می کنند که در زمان ادای دیالوگ به جای ایجاد فضای درام (داستانی غم انگیز) به کمدی تبدیل می شود. بیننده با شخصیت هایی که ناقص الخلقه به وجود آمده نمی تواند ارتباط برقرار کند.به عنوان مثال می توان نقش آفرینی «کامبیز دیرباز» را نشانه سقوط و افول این بازیگر دانست. اداهای کامبیز دیرباز در نقش «خلیل کبابی» واقعا کمدی جلوه می کند. دیرباز هیچ تلاش و تمرینی برای تمرکز بر روی نقشش نداشته و دلیلی است تا این بازیگر درجه دو چند پله افت کند و در سطح یک بازیگر دم دستی قرار بگیرد.

داستان و روایت سریال آنقدر تهوع آور، شرم آور، بی مایه و بدون خلق حتی یک موقعیت غافلگیرانه پیش می رود که تماشاگر رقبت نمی کند آنرا دنبال کند. حداقل سریال «پشت بام تهران» قابل تحمل تر بود گرچه آنهم چنگی به دل نمی زد.

سریال به لحاظ مضمون دچار اشکال است. روایتی در مرز شماتت و ترویج خیانت و زن بارگی، که با مظلوم نمایی و تطهیر گناه شخصیت های منفی این مجموعه تلویزیونی را به سبک سریال های ضد اخلاقی شبکه «جم» شبیه می کند.

در آخر هم باید از مدیران تلویزیون تشکر کرد که چنین استوار بر دور ریختن پول مردم تلاش می کنند!؟ اگر قرار است کپی سریال های شبکه «جم» با مضمون خیانت و زن بارگی را با کمی دستکاری به خورد مردم شریف ایران دهید برای حفظ ظاهر هم شده از بازیگران درجه یک استفاده کنید!