به گزارش پایگاه خبری سینمابین، قرار است در تیرماه امسال از بین آثار قدیمی و متاخر کیارستمی فیلم‌های «کپی برابر اصل»، «لباسی برای عروسی» و «مسافر» نمایش داده شود.

بر این اساس روز پنجشنبه اول تیرماه «کپی برابر اصل» در ساعت ۲۳ در خانه هنرمندان، «لباسی برای عروسی» و «مسافر» ساعت ۱۹ در موزه سینما به نمایش درمی‌آید. همچنین در همین روز سالن سوره اصفهان ساعت ۲۱ «لباسی برای عروسی» و «مسافر»، هنروتجربه شیراز ساعت ۱۹ «کپی برابر اصل» و سینما هنروتجربه بابل در ساعت ۱۵ «کپی برابر اصل» را نمایش می‌دهند.

روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه و همزمان با اولین سالگرد درگذشت عباس کیارستمی «لباسی برای عروسی» و «مسافر» ساعت ۲۱ در خانه هنرمندان، «کپی برابر اصل» ساعت ۱۹ در موزه سینما و در سینماهای هنروتجربه در سایر شهرها «لباسی برای عروسی» و «مسافر» ساعت ۱۹ در سینما هویزه مشهد، «کپی برابر اصل» ساعت ۲۱ در سوره اصفهان و «لباسی برای عروسی» و «مسافر» در ساعت ۱۵ در سینما هنروتجربه بابل نمایش داده می‌شود.

علاوه بر این سینما تماشاخانه و سینماى هنروتجربه در کرمان که همزمان با زادروز عباس کیارستمى افتتاح می‌شود در روز ۱۴ تیرماه در دوسانس جداگانه به اکران آثاری از این فیلمساز جهانی اختصاص می‌یابد.«لباسی برای عروسی» و «مسافر» در ساعت ۱۷ و «کپی برابر اصل» در ساعت ۱۹ در تماشاخانه پارس کرمان به نمایش درمی‌آید.