به گزارش پایگاه خبری سینمابین، عصر امروز دوشنبه ۱۵ خردادماه سینماهای تهران و شهرستان ها به گفته سخنگوی شورای صنفی نمایش از ساعت ۱۸ بازگشایی می شوند.

برخی از سینماهای تهران سانس های ساعت ۱۷ و ۱۷:۳۰ هم بلیت فروشی داشته و فیلم نمایش می دهند.

روز گذشته یکشنبه ۱۴ خردادماه تمام سینماهای تهران و شهرستان ها تعطیل بود.