به گزارش پایگاه خبری سینمابین، شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران تا عذرخواهی رسمی سعید سهیلی از اعضای کانون عضویت وی را به حالت تعلیق درآورد.

متن نامه کانون کارگردانان خطاب به وی به شرح زیر است:

«جناب آقای سعید سهیلی
شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران در جلسه روز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ خود پس از بررسی همه جانبه و کسب اطلاعات کامل، عمل شنیع و نمایشی شما را در مقابل دوربین دور از شأن فرهنگی جایگاه کارگردانان و توهین مستقیم به اعضای محترم خود دانست و به اتفاق آراء عضویت شما را تا عذرخواهی رسمی جنابعالی از اعضای کانون به حالت تعلیق درآورد.
بدیهی است در صورت تمایل و طبق اساسنامه کانون حق اعتراض برای شما پابرجاست.
شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران»

سعید سهیلی چند روز قبل، کارت های عضویت در «خانه سینما» و «کانون کارگردانان» را در مقابل دوربین یک برنامه اینترنتی به آتش می کشد. وی معتقد بود خانه سینما و صنف کارگردانان سینمای ایران در مورد قاچاق فیلم «گشت ارشاد ۲» عملکرد مناسبی نداشتند به همین دلیل اقدام به آتش زدن دو کارت صنفی خود کرد.